บริการ
   
 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของลูกค้าให้คล่องตัวมากขึ้น บริษัทจึงบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
และบริการตัดฟอยล์ตามความต้องการของลูกค้าด้วย
นอกจากนี้ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับฟอยล์
ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่ 097 926 6969
ส่งมาที่: bhfoil@gmail.com


   


Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.