ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
เครื่องตัดกระดาษ
PS-510SC
o Entry Width: 220mm
o Sheet Capacity: 5 sheets of A4 paper(75gsm)
o Shredding Type: Strip Cut
o Cutting Size: 7mm
o Shredding Speed: 2.2m/min
o Basket Capacity: 8.5L
o Noise Level: <72db
o Jam Clear: Motor Reverse
o Shred Medium: Paper, Credit Card, Clip, Staple
PS-301CC
o Paper Entry Width : 120mm
o Shredding Capacity : 3 sheets of 75g A4 paper
o Shredding type : Cross Cut
o Cutting Size : 4*30mm
o Shredding Speed : 3m/min
o Basket Capacity : 3L
o Noise Level : <70 db (A)
o Can Shred : Clips, Papers,
PS-805CD
o Entry Width: 220mm
o Sheet Capacity: 8 sheets of A4 paper(75gsm)
o Shredding Type: Cross Cut
o Cutting Size: 4x45mm
o Shredding Speed: 2.2m/min
o Basket Capacity: 13L
o Noise Level: <72db
o Jam Clear: Motor Reverse
o Shred Medium: Paper, CD, Credit Card, Clip, Staple
Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.