ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
เครื่องเคลือบบัตร
PL-4CF
o Entry Width : 245 mm
o Ready Time : 4~6 min
o Laminating Speed : 350 mm/min
o Max Laminating Thickness : 0.6mm
o Pouch Thickness : 75~150 mic
o Power Consumption : 400 W
o Release For Jam Function
o Temperature Adjustable Function with Cold Laminating
PL-4BF
o Entry Width : 245 mm
o Ready Time : 4~6 min
o Laminating Speed : 350 mm/min
o Max Laminating Thickness : 0.6mm
o Pouch Thickness : 75~150 mic
o Power Consumption : 400 W
o Release For Jam Function
o Temperature Adjustable Function with Cold Laminating
PL-338
o Entry Width : 340 mm
o Convenient – Release mechanism to clear accidental jams.
o Power / Ready light
o Ready Time : 3—5Minutes
o Laminating Speed : 380mm/min
o Cold setting for self seal pouches
o Laminates from ID to A3 size pouches
o Power Consumption : 350W
o Rollers: 2 pcs / or 4 pcs
o Auto Off after 30 mins of machine idle
o PATENT DESIGN
Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.