ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
ทองคำเปลวสังเคราะห์และเศษทองคำเปลวสังเคราะห์

Our gold and silver foils are special for craft and decorative work such as wood picture frame, temple and shrine decoration, mirror frame, furniture, dishware, ceramics, plastic article and etc.
We have several shade of gold and one shade of standard silver.
We also offer customers the glue and many sizes of gold, silver and copper leaf for their work.
All of our products are very good for increasing value of customer's work.

More information, please contact us.

 

Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.