ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
เครื่องตัด
เครื่องตัดใช้มือ

ลำดับที่
No.

รายละเอียด
Descriptions

เครื่องตัดฟอยล์แบบมือหมุน
Manual Cutting M/C

1 Max. cutting length 0-640mm
2 Dia. Of  papercore 25mm
3 Motor power -
4 Machine Weight 15kg
5 Overall Packing Dimension (m) 1*0.3*0.2
 
เครื่องตัดใช้ไฟฟ้า

ลำดับที่
No.

รายละเอียด
Descriptions

เครื่องตัดฟอยล์แบบมอเตอร์ไฟฟ้า
Electric Cutting M/C

1 Max. cutting length 0-700mm
2 Dia. Of  papercore 25mm
3 Motor power 180W
4 Machine Weight 45kg
5 Overall Packing Dimension (m) 1.02*0.45*0.32

 

Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.