ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
เครื่องโค๊ดติ้ง
HP-241B

are semiautomatic desktop thermal coding machines widely used for printing date of production, batch number and etc. in the industries of foodstuff, health products, pharmaceuticals and so on. With thermal printing technology from Japan, Environmental-friendly and pollution-free thermal printing ribbon instead of ink, this product may clearly print characters on any soft packaging materials, which is easy to operate, repair and maintain

Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.