ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
ฟอยล์โค๊คติ้ง

Coding foils are used to stamp various markings onto product packaging by means of a coding devise. These marking provide the consumer with important information, such as the expiration date, the production date, the weight, or the price…

We can manufacture sizes and colors according to customers' requirements

Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.