ฟอยล์ฮ็อตสแตมป์
ฟอยล์ลายไม้
ฟอยล์โค๊คติ้ง
ฟอยล์ช็อคโกแลต
ฮ็อตอิ้งโรล
ทองคำเปลวสังเคราะห์และ
เศษทองคำเปลวสังเคราะห์
 
กาว
ยางซิลิโคน
เครื่องปั๊ม
เครื่องตัด
เครื่องเคลือบบัตร
เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องโค๊ดติ้ง
กล้องไมโครสโคป
 
ฟอยล์ช็อคโกแลต
 

We offer cup and wrapper for chocolate and other desserts.
Moreover, we are specilised in Chocolate Foil Wrappers in many colors and design patterns.
With our good food-grade quality and competitive prices, you can ensure our products are safe and make your products look more attractive.

More information , please contact us.

Copyright © 2010 Bauhaus 93 Co.,Ltd. All Right Reserved.